คาวตอง

ชื่อสมุนไพร : คาวตอง ชื่อเรียกอื่นๆ : คาวทอง, ผักก้านตอง(แม่ฮ่องสอน), ผักเข้าตอง, ผักคาวตอง, ผักคาวปลา(ภาคเหนือ) และพลูคาว(ภาคกลาง) และ chinese lizard tail ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb. ชื่อสามัญ : Houttuynia วงศ์ : SAURURACEAE   คาวตองเป็นสมุนไพรที่สามารถนำเอาส่วนต่างๆของต้นมาใช้ประโย…