ไมยราบยักษ์

ชื่อสมุนไพร : ไมยราบยักษ์ ชื่อเรียกอื่นๆ : ขี้แฮด, ไมยราบต้น (ภาคเหนือ), ฝีหมอบใหญ่ (ภาคอีสาน), พรม (ภาคกลาง), ไมยราบหลวง และ จี่ยอบหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimosa pigra Linn. ชื่อสามัญ : Giant Sensitive และ Maiyaraap Ton วงศ์ : LEGUMINOSAE ไมยราบยักษ์จัดเป็นพืชที่เมื่อปี พ.ศ.2490 ประเทศไทยได้มีการเข้…