หูปลาช่อน

ชื่อสมุนไพร : หูปลาช่อน ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักบั้ง (ลำปาง), ผักแดง (เลย), หางปลาช่อน (เพชรบุรี, ภาคกลาง), เอี่ยโต่ยเช่า, เฮียะแอ่อั้ง (จีนแต้จิ๋ว), หยางถีฉ่าว, หยางถีเฉ่า, เยวียะเสี้ยหง และ อีเตี่ยนหง (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Emilia sonchifolia (L.) DC. ชื่อสามัญ : Cupid’s shaving Brush, Emilia และ…

ติ้วขน

ชื่อสมุนไพร : ติ้วขน ชื่อเรียกอื่นๆ : ติ้วขาว, แต้ว, ผักแต้ว (กรุงเทพ), ติ้วแดง, ติ้วเลือด, ติ้วยาง (ภาคเหนือ), ผักติ้ว (ภาคอีสาน), ติ้วเหลือง (ภาคกลาง),กุยฉ่องเช้า (กะเหรี่ยง-ลำปาง), เน็กเครแย่ (ละว้า-เชียงใหม่), กวยโซง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ราเง้ง (เขมร-สุรินทร์) และ ผักแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cra…