ผักแพว

ชื่อสมุนไพร : ผักแพว ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักแพ้ว, ผักไผ่, ผักแพรว, ผักแจว, พริกบ้า, พริกม้า (พริกม่า), จันทร์โฉม, จันทร์แดง และหอมจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polygonum odoratum Lour. ชื่อสามัญ : Vietnamese Coriander วงศ์ : POLYGONACEAE   ผักแพวหรือผักไผ่ ซึ่งเป็นชื่อเรียกทางภาคเหนือ จัดเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน…