ผักเข้าตอง

คาวตอง

ชื่อสมุนไพร : คาวตอง ชื่อเรียกอื่นๆ : คาวทอง, ผักก้านตอง(แม่ฮ่องสอน), ผักเข้าตอง, ผักคาวตอง, ผักคาวปลา(ภาคเหนือ) และพลูคาว(ภาคกลาง) และ chinese lizard tail ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb. ชื่อสามัญ : Houttuynia วงศ์ : SAURURACEAE   คาวตองเป็นสมุนไพรที่สามารถนำเอาส่วนต่างๆของต้นมาใช้ประโย…

คาวทอง

ชื่อสุมนไพร : คาวทอง ชื่อเรียกอื่นๆ : คาวตอง (ลำปาง อุดร),คาวทอง (มุกดาหาร อุตรดิตถ์),ผักก้านตอง (แม่ฮ่องสอน), ผักเข้าตอง,ผักคาวตอง,ผักคาวปลา (ภาคเหนือ) และ พลูคาว (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Houttuynia cordata Thunb. ชื่อสามัญ :  lizard tail, chameleon plant, heartleaf, fishwort, bishop’s wee…