รากสามสิบ

ชื่อสมุนไพร : รากสามสิบ ชื่อเรียกอื่นๆ : จ๋วงเครือ , เตอสีเบาะ, ผักชีช้าง, ผักหนาม, พอควายเมะ, สามร้อยราก,ชีช้าง, จั่นดิน, ม้าสามต๋อน, สามสิบ, ว่านรากสามสิบ, ว่านสามสิบ, ว่านสามร้อยราก, สามร้อยผัว, สาวร้อยผัว และศตาวรี ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Asparagus racemosus  Willd. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : ASPARAG…