ขี้ครอก

ชื่อสมุนไพร : ขี้ครอก ชื่อเรียกอื่นๆ : ชบาป่า (น่าน), ขี้หมู (นครราชสีมา), ขมงดง (สุโขทัย), ปอเส้ง (ปัตตานี), หญ้าผมยุ่ง, หญ้าอียู, ขี้คาก (ภาคเหนือ, ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ขี้ครอก (ภาคกลาง), ปอเส็ง, เส็ง, เส้ง, ปูลู (ภาคใต้), หญ้าหัวยุ่ง (ชาน-แม่ฮ่องสอน), บอเทอ, ปะเทาะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ปูลุ …

ปอกระเจา

ชื่อสมุนไพร : ปอกระเจา ชื่อเรียกอื่นๆ : ปอเส้ง, เส้ง (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), กาเจา, กระเจา, ประกระเจาฝักกลม (ภาคกลาง), และ ปอ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corchorus capsularis Linn. ชื่อสามัญ : Jute, Nalta Jute, Tossa Jute, White Jute  และ Jew’s Mallow วงศ์ : TILIACEAE ปอกระเจาเป็นเป็นพรร…