นางพญาเสือโคร่ง

นางพญาเสือโคร่ง

ชื่อสมุนไพร : นางพญาเสือโคร่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : ซากุระดอย (เชียงใหม่), ฉวีวรรณ ชมพูภูพิงค์ (ภาคเหนือ), คัวเคาะ, เส่คาแว่, เส่แผ่, แส่ลาแหล (กะเหรี่ยงเชียงใหม่) และ ยาแก่ะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prunus cerasoides D. Don ชื่อสามัญ : Wild Himalayan Cherry และ Sour Cherry วงศ์ : ROSACEAE…

กำลังพญาเสือโคร่ง

ชื่อสมุนไพร : กำลังพญาเสือโคร่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : กำลังเสือโคร่ง (เชียงใหม่), พญาเสือโคร่ง, นางพญาเสือโคร่ง (คนเมือง), ลำแค, ลำแคร่, ลำคิแย (ลั้วะ) และ เส่กวอเว (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Betula alnoides Buch. – Ham.ex G.Don ชื่อสามัญ : Birch วงศ์ : BETULACEAE กำลังพญาเสือโคร่งเป็น…