ทองพันชั่ง

ชื่อสมุนไพร : ทองพันชั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : ทองคันชั่ง, หญ้ามันไก่, ทองพันคูลาย์(ภาคกลาง), ผกาอ็อมบก และ ต้นดอกข้าวเม่า(สุรินทร์) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus nasutus  (L.) Kurz ชื่อสามัญ : White crane flower วงศ์ : ACANTHACEAE   ทองพันชั่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณโดดเด่นในด้านการรักษาโรคผิวหนัง กลากเ…