ถั่วแม่ตาย

ถั่วแระ

ชื่อสมุนไพร : ถั่วแระ ชื่อเรียกอื่นๆ : ถั่วแรด (ชุมพร), มะแฮะ, มะแฮะต้น, ถั่วแระต้น (ภาคเหนือ), ถั่วแฮ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ถั่วแระ, ถั่วแระผี, ถั่วแม่ตาย (ภาคกลาง), พะหน่อเซะ, พะหน่อซิ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), มะแฮะ (ไทลื้อ), ย่วนตูแฮะ (ปะหล่อง), เปล๊ะกะแลง (ขมุ), และ ถั่วแฮ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caja…

ถั่วเหลือง

ชื่อสมุนไพร : ถั่วเหลือง ชื่อเรียกอื่นๆ : ถั่วแระ, ถั่วพระเหลือง, ถั่วแม่ตาย (ภาคกลาง), มะถั่วเน่า, ถั่วเน่า, ถั่วหนัง (ภาคเหนือ), เถ๊าะหน่อ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ตบยั่ง (เมี่ยน), อาทรึ่ม (ปะหล่อง), โชยุ (ญี่ปุ่น), โซยาบีน (อังกฤษ), อึ่งตั่วเต่า และ เฮ็กตั่วเต่า (จีน-แต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glyci…