ตาปู

ตาเสือ

ชื่อสมุนไพร : ตาเสือ ชื่อเรียกอื่นๆ : เลาหาง (เชียงใหม่), ขมิ้นดง (ลำปาง), เซ่ (แม่ฮ่องสอน), เย็นดง (กำแพงเพชร), ตาปู่ (ปราจีนบุรี), มะยมหางก่าน (บุรีรัมย์), ตุ้มดง (กระบี่), มะหังก่าน, มะฮังก่าน, มะอ้า (ภาคเหนือ), โกล, ตาเสือ (ภาคกลาง), แดงน้ำ (ภาคใต้), เชือย, โทกาส้า, พุแกทิ้, เส่ทู่เก๊าะ (กะเหรี่…

ผกากรอง

ชื่อสมุนไพร : ผกากรอง ชื่อเรียกอื่นๆ : ขะจาย มะจาย ตาปู (แม่ฮ่องสอน), คำขี้ไก่ (เชียงใหม่), ดอกไม้จีน (ตราด), ไม้จีน (ชุมพร), ขี้กา (ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์), สามสิบ (จันทบุรี), ยี่สุ่น (ตรัง), เบ็งละมาศ สาบแร้ง หญ้าสาบแร้ง (ภาคเหนือ), ก้ามกุ้ง เบญจมาสป่า หญ้าสาบแร้ง (ภาคกลาง), จีน, โงเซกบ๊วย (จ…