ข้าวฟ่างสมุทรโคดม

ชื่อสมุนไพร : ข้าวฟ่างสมุทรโคดม ชื่อเรียกอื่นๆ : เข้าฟ่างสมุทรโคดม (ชุมพร), ข้าวป้างนก, ข้าวป้างหางช้าง (ภาคเหนือ), ข้าวป้างงก (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ข้าวฟ่าง, จังหันมะพุด, สมุทรโคดม (ภาคกลาง), เข้าป้างหางช้าง, มกโคดม, มุทโคดม (ภาคใต้), จังหันมะพูด (ไทย), ดั่วป้าง (ม้ง), เพล่เส่อแบ, เป่เส่อแบล (กะเ…