จอมทอง

กวาวเครือแดง

ชื่อสมุนไพร : กวาวเครือแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : กวาวหัว, จานเครือ, จอมทอง และ ตานจอมทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea superba Roxb. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : LEGUMINOSAE กวาวเครือแดงเป็นไม้ที่ชอบขึ้นตามภูเขาสูง และในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ แต่ในปัจจุบันหาได้ยาก เพราะมีไม่มากเท่ากวาวเครือขาว  กวาวเครือแด…

ทองกวาว

ชื่อสมุนไพร : ทองกวาว ชื่อเรียกอื่นๆ : กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ), จอมทอง (ภาคใต้), จ้า (เขมร), ทองธรรมชาติ, ทองพรหมชาติ, ทองต้น (ภาคกลาง) และ ดอกจาน (อิสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Butea monosperma (Lam.) Taub ชื่อสามัญ : Flame of the Forest, Bastard Teak วงศ์ :  Leguminosae-Papilionoideae   ทองกวาวเป็นไม้ยืน…