คำ

ตะคร้ำ

ชื่อสมุนไพร : ตะคร้ำ ชื่อเรียกอื่นๆ : อ้อยน้ำ (จันทบุรี), กะตีบ, แขกเต้า, ค้ำ, หวีด (ภาคเหนือ), คร้ำ, ตำคร้ำ (ไทย), เก๊าค้ำ, ไม้หวิด, ไม้ค้ำ (คนเมือง), ไม้ค้ำ (ไทใหญ่), ปีซะออง, ปิชะยอง (กะเหรี่ยง-จันทบุรี), กระโหม๊ะ (ขมุ), ลำคร้ำ, ลำเมาะ (ลั้วะ) และ เจี้ยนต้องแหงง (เมี่ยน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garuga …

คำฝอย

ชื่อสมุนไพร : คำฝอย ชื่อเรียกอื่นๆ : คำ, ดอกคำ (เหนือ), คำยอง (ลำปาง),คำหยอง, คำหยุม, คำยุ่ง (ลำปาง), คำทอง และ หงฮัว (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carthamus tinctorius L. ชื่อสามัญ : Safflower, False Saffron, Saffron Thistle วงศ์ : COMPOSITAE คำฝอยเป็นสมุนไพรล้มลุกที่ปลูกมากในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ลักษ…