ควินิน

ควินิน

ชื่อสมุนไพร : ควินิน ชื่อเรียกอื่นๆ : ซิงโคนา (ทั่วไป), กิมโกยนับ, กิมโกยเล็ก (จีน), จินจีเล่อ และ จินจีน่า (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinchona succirubra Pav. Ex Klotzsch ชื่อสามัญ : Quinine วงศ์ : RUBIACEAE ควินินเป็นจัดเป็นพรรณไม้ที่พันธุ์ด้วยวิธีการใช้กิ่งชำหรือเมล็ด แต่ถ้าปลูกเป็นจำนวนมากจะนิย…

สะเดาอินเดีย

ชื่อสมุนไพร : สะเดาอินเดีย ชื่อเรียกอื่นๆ : ควินิน, ควินนิน และ คีนิน (ทั่วไป, ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. indica. ชื่อสามัญ : Indian Margosa Tree, Holy Tree, Margosa, Pride of China, Nim และ Neem Tree วงศ์ : MELIACEAE สะเดาอินเดียเป็นพืชที่ในประเทศอินเดียมีการใช้ประโ…

สะเดา

ชื่อสมุนไพร : สะเดา ชื่อเรียกอื่นๆ : สะเลียม (ภาคเหนือ), กะเดา (ภาคใต้), ผักสะเลม (ไทลื้อ), ตะหม่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), ลำต๋าว (ลั้วะ), สะเรียม (ขมุ), ควินิน  (ทั่วไป) และจะตัง (ส่วย) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim , Margosa, Q…