ขี้คาก

ขี้ครอก

ชื่อสมุนไพร : ขี้ครอก ชื่อเรียกอื่นๆ : ชบาป่า (น่าน), ขี้หมู (นครราชสีมา), ขมงดง (สุโขทัย), ปอเส้ง (ปัตตานี), หญ้าผมยุ่ง, หญ้าอียู, ขี้คาก (ภาคเหนือ, ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ขี้ครอก (ภาคกลาง), ปอเส็ง, เส็ง, เส้ง, ปูลู (ภาคใต้), หญ้าหัวยุ่ง (ชาน-แม่ฮ่องสอน), บอเทอ, ปะเทาะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ปูลุ …

ชุมเห็ดเทศ

ชื่อสมุนไพร : ชุมเห็ดเทศ ชื่อเรียกอื่นๆ : ส้มเห็ด,จุมเห็ด,ขี้คาก,ลับมืนหลวง,ลับหมื่นหลวง,ลับมืนหลาว,หญ้าเล็บมือหลวง,หมากกะลิงเทศ,ชุมเห็ด,ชุมเห็ดใหญ่, ตะสีพอ, ตุ๊ยเฮียะเต่า, ฮุยจิวบักทง และตุ้ยเย่โต้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia alata ( L.) Roxb. ชื่อสามัญ : Acapulo, Candelabra bush, Candle bush, Candle…