ขิง

ชื่อสุมนไพร : ขิง ชื่อเรียกอื่นๆ : ขิงแกลง, ขิงแดง (จันทบุรี), ขิงเผือก (เชียงใหม่), สะเอ (แม่ฮ่องสอน), ขิงบ้าน, ขิงแครง, ขิงป่า, ขิงเขา, ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง) และ เกีย (จีนแต้จิ๋ว) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber offcinale Roscoe ชื่อสามัญ : Ginger วงศ์ : Zingiber (ภาพจาก http://www.khaosod.co.th) ขิง ถ…