มะขาม

ชื่อสมุนไพร : มะขาม ชื่อเรียกอื่นๆ : ขาม,ตะลูบ, ม่องโคล้ง, อำเปียล, หมากแกง และส่ามอเกล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindusindica  L. ชื่อสามัญ : Tamarind, Indian date วงศ์ : Leguminosae–Caesalpinioideae มะขาม ถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่นิยมปลูกเนื่องจากให้ผลที่รับประทานได้ อร่อย มีคุณค่าทางสารอาหาร และเต็…