ควินิน

ชื่อสมุนไพร : ควินิน ชื่อเรียกอื่นๆ : ซิงโคนา (ทั่วไป), กิมโกยนับ, กิมโกยเล็ก (จีน), จินจีเล่อ และ จินจีน่า (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinchona succirubra Pav. Ex Klotzsch ชื่อสามัญ : Quinine วงศ์ : RUBIACEAE ควินินเป็นจัดเป็นพรรณไม้ที่พันธุ์ด้วยวิธีการใช้กิ่งชำหรือเมล็ด แต่ถ้าปลูกเป็นจำนวนมากจะนิย…