กล้วย

กล้วย

ชื่อสมุนไพร : กล้วย ชื่อเรียกอื่นๆ : กล้วยไข่, กล้วยใต้, กล้วยนาก, กล้วยน้าว้า, กล้วยมณีอ่อง, กล้วยเล็บมือ, กล้วยส้ม, กล้วยหอม และ กล้วยหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum Linn. ชื่อสามัญ : Banana และ Cultivated Banana วงศ์ : MUSACEAE   กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย มีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เร็ว ปลูก…

กล้วยน้ำว้า

  ชื่อสุมนไพร : กล้วยน้ำว้า ชื่อเรียกอื่นๆ : กล้วยมะลิอ่อง (จันทบุรี), กล้วยใต้ (เชียงใหม่ เชียงราย), กล้วยอ่อง (ชัยภูมิ) และ กล้วยตานีอ่อง (อุบลราชธานี) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa ABB cv. Kluai ‘Namwa’ ชื่อสามัญ : Banana วงศ์ : Musaceae   ลักษณะของสมุนไพร : กล้วยน้ำว้า เป็นพืชล้มล…