ผักชีฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ผักชีฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักชีดอย, ผักจีดอย, ผักจีฝรั่ง, หอมป้อมกุลา, หอมป้อมกูลวา, ห้อมป้อมเป้อ (เชียงใหม่,ภาคเหนือ), มะและเด๊าะ (แม่ฮ่องสอน), ผักชีใบเลื่อย (ขอนแก่น,พิจิตร), ผักหอม อ่านเพิ่มเติม →

ฝรั่ง

ชื่อสมุนไพร : ฝรั่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : จุ่มโป่ (สุราษฎร์ธานี), ชมพู่ (ปัตตานี), มะก้วย (เชียงใหม่), มะก้วยกา, มะมั่น (เหนือ), มะกา (แม่ฮ่องสอน), มะจีน (ตาก), ยามู, ย่าหมู (ใต้), สีดา (นครพนม) และ ปั๊กเ อ่านเพิ่มเติม →

แก้วมังกร

ชื่อสมุนไพร : แก้วมังกร ชื่อเรียกอื่นๆ : ธานห์ลอง (เวียดนาม) และ สกราเนียะ (กัมพูชา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hylocereus undatus (Haw) Britt. Rose. ชื่อสามัญ : Dragon Fruit และ Pitaya วงศ์ : CACTACEAE แก้วม อ่านเพิ่มเติม →

มันเทศ

ชื่อสมุนไพร : มันเทศ ชื่อเรียกอื่นๆ : ยอดมันเทศ (มุกดาหาร), มันหลา (ปัตตานี), ยอดมันหลอง (ภูเก็ต), มันแก๋วแดง (ภาคเหนือ),หมักอ้อย (ละว้า-เชียงใหม่), แตลอ (มลายู-นราธิวาส), มัน (ไทใหญ่), มันแก๋ว (ไทลื อ่านเพิ่มเติม →

แคนตาลูป

ชื่อสมุนไพร : แคนตาลูป ชื่อเรียกอื่นๆ : แตงเทศ, แตงฝรั่ง และ แตงไทยฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis melo L. var. cantaloupensis. ชื่อสามัญ : Cantaloupe วงศ์ : CUCURBITACEAE แคนตาลูปเป็นผลไม้ที่จัดอยู่ อ่านเพิ่มเติม →