พุดทุ่ง

ชื่อสมุนไพร : พุดทุ่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : พุดป่า (ลำปาง), น้ำนมเสือ (จันทบุรี), พุดนา (ราชบุรี), นมราชสีห์, นมเสือ (พิษณุโลก), โมกเกี้ย, โมกเตี้ย (สระบุรี), ถั่วหนู, พุดน้ำ, หัสคุณใหญ่ (สุราษฎร์ธานี), ห อ่านเพิ่มเติม →

รกฟ้า

ชื่อสมุนไพร : รกฟ้า ชื่อเรียกอื่นๆ : เซือก, เซียก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ฮกฟ้า (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), เชือก (สุโขทัย), กอง (สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, สงขลา), สพิแคล่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ชะล อ่านเพิ่มเติม →

มะคังแดง

ชื่อสมุนไพร : มะคังแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : มะคัง (เชียงใหม่), มุยแดง, ลุมปุกแดง, ลุมพุกแดง (นครราชสีมา), จงก่าขาว, ตะลุมพุกแดง (กาญจนบุรี), จงก่าขาว, จิ้งก่าขาว, ชันยอด (ราชบุรี), มะคังป่า (ภาคเหนือ), ต อ่านเพิ่มเติม →

ข้าวสารป่า

ชื่อสมุนไพร : ข้าวสารป่า ชื่อเรียกอื่นๆ : เข็มแพะ (เชียงใหม่), กระดูกงูเหลือม เข็มขาว (สุรินทร์) และ เข็มป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : RUBIACEAE ข อ่านเพิ่มเติม →

กระทงลาย

ชื่อสมุนไพร : กระทงลาย ชื่อเรียกอื่นๆ : นางแตก (นครราชสีมา), มะแตก, มะแตกเครือ, มักแตก (ภาคเหนือ, ภาคอีสาน), กระทงลาย, กระทุงลาย, โชด (ภาคกลาง) และ หมากแตก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Celastrus paniculata Wild อ่านเพิ่มเติม →

เม่าไข่ปลา

ชื่อสมุนไพร : เม่าไข่ปลา ชื่อเรียกอื่นๆ : ขะเม่าผา (ภาคเหนือ), มะเม่าผา, มะเม่า (อีสาน), ขมวยตาครวย (อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ), มังเม่า (จันทบุรี), มะเม่าข้าวเบา (ชุมพร), เม่าทุ่ง (ชุมพร, สงขล อ่านเพิ่มเติม →

มังตาน

ชื่อสมุนไพร : มังตาน ชื่อเรียกอื่นๆ : คายโซ่, จำปาดง, พระราม (เลย, หนองคาย), บุนนาค (นครราชสีมา, ตราด), กาโซ้ (ยะลา, นครพนม), คาย, ทะโล้, สารภีป่า, สารภีดอย (ภาคเหนือ), กรรโชก (ภาคอีสาน), พังตาน, พัน อ่านเพิ่มเติม →

ชมพู่น้ำดอกไม้

ชื่อสมุนไพร : ชมพู่น้ำดอกไม้ ชื่อเรียกอื่นๆ : มะชมพู่, มะน้ำหอม (พายัพ), ชมพู่น้ำ, ฝรั่งน้ำ (ภาคใต้), มะห้าคอกลอก (แม่ฮ่องสอน), มซามุด, มะซามุต (น่าน), ยามูปะนาวา (มลายู-ยะลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzyg อ่านเพิ่มเติม →

โสก

ชื่อสมุนไพร : โสก ชื่อเรียกอื่นๆ : โสกน้ำ (สุราษฎร์ธานี), ชุมแสงน้ำ (ยะลา), ส้มสุก (ภาคเหนือ), ตะโคลีเต๊าะ (มลายู-ปัตตานี), กาแปะห์ไอย์ (มลายู-ยะลา), อโศก, โศก, อโศกน้ำ และ อโศกวัด ชื่อวิทยาศาสตร์ : อ่านเพิ่มเติม →

โนรา

ชื่อสมุนไพร : โนรา ชื่อเรียกอื่นๆ : สะเลา (เชียงใหม่), พญาช้างเผือก (แพร่), กำลังช้างเผือก (ภาคเหนือ), แหนปีก (ภาคอีสาน) และ กะลังจ่าง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hiptage benghalensis (L อ่านเพิ่มเติม →