สบู่เลือด

ชื่อสมุนไพร : สบู่เลือด ชื่อเรียกอื่นๆ : บัวเครือ (เพชรบูรณ์), บัวกือ (เชียงใหม่, เพชรบุรี), บัวบก (กาญจนบุรี, นครราชสีมา), เปล้าเลือดเครือ (ภาคเหนือ), โกฐหัวบัว (ภาคกลาง) และ พุ่งเหมาด้อย (เมี่ยน) ช อ่านเพิ่มเติม →

ว่านนางคำ

ชื่อสมุนไพร : ว่านนางคำ ชื่อเรียกอื่นๆ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma aromatica Salisb. ชื่อสามัญ : Wild Turmeric วงศ์ : ZINGIBERACEAE ว่านนางคำเป็นต้นไม้ที่นิยมใช้ปลูกไว้ประจำบ้าน เป็นไม้ประดับ อ่านเพิ่มเติม →

น้ำนมราชสีห์

ชื่อสมุนไพร : น้ำนมราชสีห์ ชื่อเรียกอื่นๆ : น้ำนมราชสีห์ใหญ่, นมราชสีห์, ผักโขมแดง (ภาคกลาง), หญ้าน้ำหมึก (ภาคเหนือ, ไทลื้อ), หญ้าหลังอึ่ง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ตะกราเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), บัดอะตอน (ปะ อ่านเพิ่มเติม →

ว่านชักมดลูก

ชื่อสมุนไพร : ว่านชักมดลูก ชื่อเรียกอื่นๆ : ว่านทรหด, ว่านพระยาหัวศึก, ว่านการบูรเลือด และ ว่านชักมดลูกตัวเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma xanthorrhiza Roxb. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : ZINGIBERACEAE   อ่านเพิ่มเติม →

บอน

ชื่อสมุนไพร : บอน ชื่อเรียกอื่นๆ : ตุน , บอนหอม, บอนจืด, บอนเขียว, บอนจีนดำ, บอนท่า, บอนน้ำ, คึ ขื่อที้พ้อ, ขือท่อซู่, คึทีโบ, คูชี้บ้อง, คูไทย, ทีพอ, กลาดีไอย์, กลาดีกุบุเฮง, เผือก และ บอนหวาน ชื่อว อ่านเพิ่มเติม →

กระแตไต่ไม้

ชื่อสมุนไพร : กระแตไต่ไม้ ชื่อเรียกอื่นๆ : กระแตไต่ไม้ (ภาคกลาง), กระปรอก (จันทบุรี), กระปรอกว่าว (ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี), กูดขาฮอก เช้าวะนะ พุดองแคะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), เดาน์กาโละ (มลายู-ป อ่านเพิ่มเติม →

โสมไทย

ชื่อสมุนไพร : โสมไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : โสม, โสมคน (ภาคกลาง), ว่านผักปัง (เชียงใหม่), โทวหนิ่งเซียม (จีน) และ ถู่เหยินเซิน (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talinum paniculatum Gaertn. ชื่อสามัญ : Fame Flowe อ่านเพิ่มเติม →

กวาวเครือแดง

ชื่อสมุนไพร : กวาวเครือแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : กวาวหัว, จานเครือ, จอมทอง และ ตานจอมทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea superba Roxb. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : LEGUMINOSAE กวาวเครือแดงเป็นไม้ที่ชอบขึ้นตามภูเขาส อ่านเพิ่มเติม →

หอมแดง

ชื่อสมุนไพร : หอมแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมแกง (ภาคกลาง ภาคใต้), หอมไทย, หอมเล็ก, หอมหัว (ภาคกลาง), หอมหัวขาว, หอมบัว, หอมปั่ว (พายัพ), ผักบั่ว (อีสาน) และ ปราง (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium ascalo อ่านเพิ่มเติม →

แครอท

ชื่อสมุนไพร : แครอท ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักกาดหัวเหลือง และ ผักหัวชี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daucus carota Linn. ชื่อสามัญ : Carrot, Bees Nest Plant และ Bird’s-nest Root วงศ์ : APIACEAE แครอทเป็นผักไม่ใ อ่านเพิ่มเติม →