ข้าวสารป่า

ชื่อสมุนไพร : ข้าวสารป่า ชื่อเรียกอื่นๆ : เข็มแพะ (เชียงใหม่), กระดูกงูเหลือม เข็มขาว (สุรินทร์) และ เข็มป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : RUBIACEAE ข อ่านเพิ่มเติม →

กระทงลาย

ชื่อสมุนไพร : กระทงลาย ชื่อเรียกอื่นๆ : นางแตก (นครราชสีมา), มะแตก, มะแตกเครือ, มักแตก (ภาคเหนือ, ภาคอีสาน), กระทงลาย, กระทุงลาย, โชด (ภาคกลาง) และ หมากแตก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Celastrus paniculata Wild อ่านเพิ่มเติม →

เม่าไข่ปลา

ชื่อสมุนไพร : เม่าไข่ปลา ชื่อเรียกอื่นๆ : ขะเม่าผา (ภาคเหนือ), มะเม่าผา, มะเม่า (อีสาน), ขมวยตาครวย (อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ), มังเม่า (จันทบุรี), มะเม่าข้าวเบา (ชุมพร), เม่าทุ่ง (ชุมพร, สงขล อ่านเพิ่มเติม →

มะจ้ำก้อง

ชื่อสมุนไพร : มะจ้ำก้อง ชื่อเรียกอื่นๆ : มะจำก้อง (เชียงใหม่), ตาปลา (ตราด), กระดูกไก่, ก้างปลา, ก้างปลาเขา (จันทบุรี), กาลัง,กาสาตัวผู้ (นครราชสีมา), เหมือด (เลย), จีผาแตก (ลพบุรี), ตาเป็ดตาไก่ (นคร อ่านเพิ่มเติม →

หญ้าสามคม

ชื่อสมุนไพร : หญ้าสามคม ชื่อเรียกอื่นๆ : หญ้าคมบาง (ตราด), หญ้าพุงเม่น (ชัยภูมิ) และ คมปาว (ยโสธร) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scleria levis Retz. ชื่อสามัญ : – วงศ์ : CYPERACEAE หญ้าสามคมเป็นพรรณไม้ที่เ อ่านเพิ่มเติม →

สนุ่น

ชื่อสมุนไพร : สนุ่น ชื่อเรียกอื่นๆ : สนุ่นน้ำ (นครราชสีมา), ตะหนุ่น (อยุธยา), ไคร้ใหญ่ (ยะลา), คล้าย (ปัตตานี), ไคร้นุ่น, สนุ่นบก, ตะไคร้บก (ภาคเหนือ), ไก๋นุ่น (ภาคอีสาน), กร่ยฮอ, กะดึยเดะ (กะเหรี่ยง อ่านเพิ่มเติม →

ชมพู่น้ำดอกไม้

ชื่อสมุนไพร : ชมพู่น้ำดอกไม้ ชื่อเรียกอื่นๆ : มะชมพู่, มะน้ำหอม (พายัพ), ชมพู่น้ำ, ฝรั่งน้ำ (ภาคใต้), มะห้าคอกลอก (แม่ฮ่องสอน), มซามุด, มะซามุต (น่าน), ยามูปะนาวา (มลายู-ยะลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzyg อ่านเพิ่มเติม →

ส้มโอมือ

ชื่อสมุนไพร : ส้มโอมือ ชื่อเรียกอื่นๆ : ส้มมือ (ทั่วไป), ฝูโส่ว, ฝูโส่วกัน (จีนกลาง) และ ส้มนิ้วพระหัตถ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus medica L. var. sarcodactylis ชื่อสามัญ : Buddha’s fingers, Buddha’s h อ่านเพิ่มเติม →

ส้มจี๊ด

ชื่อสมุนไพร : ส้มจี๊ด ชื่อเรียกอื่นๆ : ส้มกิมจ๊อ และ ก่ำควิด ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus Japonica Thunb. ชื่อสามัญ : Kumquats และ Cumquats วงศ์ : RUTACEAE ส้มจี๊ดเป็นพรรณไม้ที่ขึ้นได้ทั่วไป มีเขตการกระจ อ่านเพิ่มเติม →

พลับพลา

ชื่อสมุนไพร : พลับพลา ชื่อเรียกอื่นๆ : หลาย (แม่ฮ่องสอน), กะปกกะปู (พิษณุโลก), สากกะเบือละว้า (สุโขทัย), คอมขน (ชัยภูมิ), มลาย (ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด), พลาขาว (ชุมพร), พลาลาย (ตรัง), พลา (ยะลา,ปัตตา อ่านเพิ่มเติม →