ไพล

ชื่อสมุนไพร : ว่านไพล หรือ ไพล ชื่อเรียกอื่นๆ : ปูขมิ้น, มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง), ปูเลย ปูลอย (ภาคเหนือ), ว่านปอบ (ภาคอีสาน) เป็นต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber montanu อ่านเพิ่มเติม →

สมุนไพรแก้ปัญหาผมร่วงบาง

ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาอาการผมร่วง ผมบาง หรือแม้กระทั่งหัวล้าน ที่ถูกนำมาใช้แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น เช่น มะกรูด อ่านเพิ่มเติม →

แก้ว

ชื่อสุมนไพร : แก้ว ชื่ออื่นๆ : กะมูนิง (มลายู-ปัตตานี), แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ), แก้วลาย (สระบุรี) และจ๊าพริก (ลำปาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata อ่านเพิ่มเติม →

มะตูม

ชื่อสุมนไพร : มะตูม ชื่ออื่นๆ : กระทันตาเถร, ตุ่มเต้ง, ตูม (ปัตตานี), มะปิน (ภาคเหนือ) และมะปีส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. ชื่อสามัญ :  Bael วงศ์ : อ่านเพิ่มเติม →

มะลิลา

ชื่อสมุนไพร : มะลิลา ชื่อเรียกอื่นๆ : มะลิ, มะลิลา, มะลิซ้อน, มะลิขี้ไก่, มะลิหลวง, มะลิป้อม, ข้าวแตก และเตียมูน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum Sambac (L.) Aiton ชื่อสามัญ : Arabian jasmine, Jusmine, Kam อ่านเพิ่มเติม →

น้อยหน่า

ชื่อสมุนไพร : น้อยหน่า ชื่อเรียกอื่นๆ : น้อยแน่, มะนอแน่, หมักเขียบ,หมักเขียบ, ลาหนัง, มะแน่ , หน่อเกล๊ะแซ, มะออจ้า, มะโอจ่า และเตียบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Annona squamosa L. ชื่อสามัญ : Sugar Apple วงศ์ อ่านเพิ่มเติม →

มะขาม

ชื่อสมุนไพร : มะขาม ชื่อเรียกอื่นๆ : ขาม,ตะลูบ, ม่องโคล้ง, อำเปียล, หมากแกง และส่ามอเกล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindusindica  L. ชื่อสามัญ : Tamarind, Indian date วงศ์ : Leguminosae–Caesalpinioideae มะ อ่านเพิ่มเติม →

ว่านกาบหอย

ชื่อสมุนไพร : ว่านกาบหอย ชื่อเรียกอื่นๆ : กาบหอยแครง และ ว่านหอยแครง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tradescantia spathacea  Stearn ชื่อสามัญ : Oyster plant , White flowered tradescantia วงศ์ :  Commelinaceae ว่าน อ่านเพิ่มเติม →

กานพลู

ชื่อสมุนไพร : กานพลู ชื่อเรียกอื่นๆ : จันจี่ (เหนือ) และ ดอกจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry ชื่อสามัญ : Clove Tree วงศ์ : Myrtaceae กานพลูจัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดห อ่านเพิ่มเติม →

กะเพรา

ชื่อสมุนไพร : กะเพรา ชื่อเรียกอื่นๆ : กอมก้อ, กอมก้อดง, ห่อกวอซู, ห่อตูปลู, อิ่มคิมหลำ, ห่อกวอซู, ห่อตูปลู, อิ่มคิมหลำ, กะเพราขน, กะเพราขาว, กะเพราแดง และ อีตู่ข้า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum  L อ่านเพิ่มเติม →