สะเดาอินเดีย

ชื่อสมุนไพร : สะเดาอินเดีย ชื่อเรียกอื่นๆ : ควินิน, ควินนิน และ คีนิน (ทั่วไป, ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. indica. ชื่อสามัญ : Indian Margosa Tree, Holy Tree, Margosa, อ่านเพิ่มเติม →