แก่นตะวัน

ชื่อสมุนไพร : แก่นตะวัน ชื่อเรียกอื่นๆ : แห้วบัวตอง และ ทานตะวันหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helianthus tuberosus L. ชื่อสามัญ : Jerusalem Artichoke, Sunchoke, Sunroot, Earth Apple และ Topinambour วงศ์ : AS อ่านเพิ่มเติม →