เทียนตากบ

ชื่อสมุนไพร : เทียนตากบ ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมป้อม (ภาคเหนือ), เก๋อโหลวจื่อ และ จ้างหุยเซียง (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carum carvi Linn. ชื่อสามัญ : Caraway, Caraway Fruit, Caraway Seed, Karawya และ อ่านเพิ่มเติม →

ยี่หร่า

ชื่อสมุนไพร : ยี่หร่า ชื่อเรียกอื่นๆ : กะเพราญวณ (กรุงเทพมหานคร), จันทร์หอม, เนียม (เชียงใหม่), จันทร์ขี้ไก่, เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน), สะหลีดี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หอมป้อม (ภาคเหนือ), โหระพาช้าง, กะ อ่านเพิ่มเติม →