กำลังพญาเสือโคร่ง

ชื่อสมุนไพร : กำลังพญาเสือโคร่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : กำลังเสือโคร่ง (เชียงใหม่), พญาเสือโคร่ง, นางพญาเสือโคร่ง (คนเมือง), ลำแค, ลำแคร่, ลำคิแย (ลั้วะ) และ เส่กวอเว (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : อ่านเพิ่มเติม →