ว่านหางจระเข้

ชื่อสุมนไพร : ว่านหางจระเข้ ชื่ออื่นๆ : หางตะเข้ (ภาคกลาง) และ ว่านไฟไหม้ (ภาคเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe barbadensis Mill ชื่อสามัญ :  Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados วงศ์ : Asphode อ่านเพิ่มเติม →