โนรา

ชื่อสมุนไพร : โนรา ชื่อเรียกอื่นๆ : สะเลา (เชียงใหม่), พญาช้างเผือก (แพร่), กำลังช้างเผือก (ภาคเหนือ), แหนปีก (ภาคอีสาน) และ กะลังจ่าง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hiptage benghalensis (L อ่านเพิ่มเติม →