ไฟเดือนห้า

ชื่อสมุนไพร : ไฟเดือนห้า ชื่อเรียกอื่นๆ : คำแค่ (แม่ฮ่องสอน), บัวลาแดง (เชียงใหม่), ค่าน้ำ, เด็งจ้อน (ลำปาง), ไม้จีน (ประจวบคีรีขันธ์), ดอกไม้เมืองจีน, ไม้เมืองจีน (สุราษฎร์ธานี), เทียนแดง (ภาคกลาง), อ่านเพิ่มเติม →

เทียนแดง

ชื่อสมุนไพร : เทียนแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : ถิงลี่จื่อ และ ตู๋สิงช่าย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepidium sativum Linn., Lepidium apetalum Willd. ชื่อสามัญ : Garden Cress และ Garden Cress Seed วงศ์ : CRUCIFERAE เ อ่านเพิ่มเติม →

เทียนกิ่ง

ชื่อสมุนไพร : เทียนกิ่ง ชื่อเรียกอื่นๆ : เทียนแดง, เทียนไม้, เทียนต้น, เทียนข้าวเปลือก, เทียมป้อม, เทียนย้อม (ภาคกลาง), ฮวงกุ่ย และ โจนกะฮวยเฮี๊ยะ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lawsonia inermis L. ชื่อสามั อ่านเพิ่มเติม →