เทียนตากบ

ชื่อสมุนไพร : เทียนตากบ ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมป้อม (ภาคเหนือ), เก๋อโหลวจื่อ และ จ้างหุยเซียง (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Carum carvi Linn. ชื่อสามัญ : Caraway, Caraway Fruit, Caraway Seed, Karawya และ อ่านเพิ่มเติม →