การะเกด

ชื่อสมุนไพร : การะเกด ชื่อเรียกอื่นๆ : การะเกดด่าง, ลำเจียกหนู (กรุงเทพมหานคร), เตยด่าง, เตยดง และ เตยหอม (ภาคกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus tectorius  Blume ชื่อสามัญ : Screw Pine วงศ์ : PANDANACE อ่านเพิ่มเติม →

เตยหอม

ชื่อสมุนไพร : เตยหอม ชื่อเรียกอื่นๆ : เตยหอมใหญ่, เตยหอมเล็ก (ภาคกลาง), ปาแนะวองิง (มาเลเซีย-นราธิวาส),ใบส้มม่า (ระนอง), ส้มตะเลงเครง (ตาก), ส้มปู (แม่ฮ่องสอน), ส้มพอดี, ผักเก็งเค็ง (ภาคเหนือ), หวานข อ่านเพิ่มเติม →