ชุมเห็ดจีน

ชื่อสมุนไพร : ชุมเห็ดจีน ชื่อเรียกอื่นๆ : ชุมเห็ดใหญ่ (ไทย) และ เจี๋ยหมิงจื่อ (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby ชื่อสามัญ : Chinese Senna,  American Sicklepod อ่านเพิ่มเติม →

ชุมเห็ดไทย

ชื่อสมุนไพร : ชุมเห็ดไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : พรมดาน, พราดาน (สุโขทัย), หญ้าลึกลืน, หญ้าลักลืน(ปราจีนบุรี), เล็นเค็ด (มหาสารคาม), เล็บหมื่นน้อย, ลับมืนน้อย, เล็บมื่นน้อย (ภาคเหนือ), ชุมเห็ดควาย, ชุมเห็ดเ อ่านเพิ่มเติม →