เทียนหยด

ชื่อสมุนไพร : เทียนหยด ชื่อเรียกอื่นๆ : สาวบ่อลด (เชียงใหม่), เครือออน (แพร่), พวงม่วง, ฟองสมุทร, เทียนไข, เทียนหยด (กรุงเทพฯ) และ เอี่ยฉึ่ง (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta erecta L. ชื่อสามัญ : Dura อ่านเพิ่มเติม →

เครือออน

ชื่อสมุนไพร : เครือออน ชื่อเรียกอื่นๆ : ออนแดง (เชียงใหม่), ค้างเบี้ย, เบี้ย (นครพนม), พลูหีบ, ล้วงสุ่มขาว, ล้วงสุ่มตัวผู้ (นครราชสีมา), สะแกบ (อุดรธานี), งวงชุม (เลย), จั่งบั่ง, ท้องปลิง (จันทบุรี), อ่านเพิ่มเติม →