ฟ้าทะลายโจร

ชื่อสุมนไพร : ฟ้าทะลายโจร ชื่อเรียกอื่นๆ : น้ำลายพังพอน, ฟ้าละลายโจร, เขยตายยายคลุม, สามสิบ, เมฆทะลาย, ฟ้าสะท้าน และหญ้ากันงู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees ชื่อสามั อ่านเพิ่มเติม →