หอมแดง

ชื่อสมุนไพร : หอมแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมแกง (ภาคกลาง ภาคใต้), หอมไทย, หอมเล็ก, หอมหัว (ภาคกลาง), หอมหัวขาว, หอมบัว, หอมปั่ว (พายัพ), ผักบั่ว (อีสาน) และ ปราง (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium ascalo อ่านเพิ่มเติม →

หญ้าหนูต้น

ชื่อสมุนไพร : หญ้าหนูต้น ชื่อเรียกอื่นๆ : โก่กำแล่น (ชัยภูมิ), หางไก่เถื่อน (อุบลราชธานี), มะพร้าวป่า, ศรีคันไชย (เชียงใหม่), หญ้าหนู (ปน), หอมแดง (กลาง), ลำพัน (จันทบุรี), ศรีคันไชย (เชียงใหม่), ว่า อ่านเพิ่มเติม →