หอมแดง

ชื่อสมุนไพร : หอมแดง ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมแกง (ภาคกลาง ภาคใต้), หอมไทย, หอมเล็ก, หอมหัว (ภาคกลาง), หอมหัวขาว, หอมบัว, หอมปั่ว (พายัพ), ผักบั่ว (อีสาน) และ ปราง (ภาคใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium ascalo อ่านเพิ่มเติม →

หอมหัวใหญ่

ชื่อสมุนไพร : หอมหัวใหญ่ ชื่อเรียกอื่นๆ : หอมฝรั่ง, หัวหอม, หัวหอมใหญ่ และ หอมหัว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alium cepa Linn. ชื่อสามัญ : Onion วงศ์ : LILIACEAE   หอมหัวใหญ่ เป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินที่มีสารอ อ่านเพิ่มเติม →