มะแว้งต้น

ชื่อสมุนไพร : มะแว้งต้น ชื่อเรียกอื่นๆ : แว้งคม (สุราษฎร์ธานี, สงขลา), มะแคว้ง,  มะแคว้งขม,  มะแคว้งคม,  มะแคว้งดำ (ภาคเหนือ), หมากแข้ง, หมากแข้งขม (ภาคอีสาน), มะแว้ง, มะแว้งต้น (ทั่วไป), สะกังแค, สะ อ่านเพิ่มเติม →

มะเขือพวง

ชื่อสมุนไพร : มะเขือพวง ชื่อเรียกอื่นๆ : มะแคว้งกุลา (เหนือ), หมากแข้ง (อีสาน), มะเขือละคร (โคราช), เขือน้อย, เขือพวง, ลูกแว้ง, เขือเทศ (ใต้) และ มะแว้งช้าง (สงขลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum torvum S อ่านเพิ่มเติม →