หัสคุณ

ชื่อสมุนไพร : หัสคุณ ชื่อเรียกอื่นๆ : คอมขน, สามโซก (เชียงใหม่), หวด (ลำปาง), เพี้ยฟานดง, สมัดดง, สมัดต้น, สมัดใหญ่ (เลย), หัสคุณ (สระบุรี), ฉี้, ลิ้นชี่, สาบแร้งสาบกา (จันทบุรี), หมอน้อย (อุตรดิตถ์) อ่านเพิ่มเติม →

ผักกาดน้ำ

ชื่อสมุนไพร : ผักกาดน้ำ ชื่อเรียกอื่นๆ : หญ้าเอ็นยืด, หญ้าเอ็นหยืด,หญ้าเอ็นอืด (เชียงใหม่), หมอน้อย (กรุงเทพฯ), ผักกาดน้ำไทย, ผักกาดน้ำใหญ่ (ไทย), เชียจ่อยเช่า, ตะปุกชี้, ยั้วเช่า, ฮำผั่วเช่า, เซียแต อ่านเพิ่มเติม →