กระดังงาไทย

ชื่อสมุนไพร : กระดังงาไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : กระดังงา, กระดังงาใบใหญ่ , กระดังงาใหญ่, สะบันงา และ สะบันงาต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ :. Cananga odorata  Hook.f. & Thomson var. odorata ชื่อสามัญ : Ylang-yla อ่านเพิ่มเติม →