ว่านพร้าว

ชื่อสมุนไพร : ว่านพร้าว ชื่อเรียกอื่นๆ : ว่านสากเหล็ก, เชียงเม้า, เซียงเม้า (จีนแต้จิ๋ว) และ เซียนเหมา (จีนกลาง) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curculigo orchioides Gaertn. ชื่อสามัญ : Bach Musale และ Common Curc อ่านเพิ่มเติม →

ว่านสากเหล็ก

ชื่อสมุนไพร : ว่านสากเหล็ก ชื่อเรียกอื่นๆ : ว่านพร้าว, จ๊าลาน (เชียงราย), มะพร้าวนกคุ่ม, มะพร้าวนกคุ้ม (ยะลา), พญารากเดี่ยว (นราธิวาส), กูดพร้าว (ภาคเหนือ), ละโมยอ (มะลายู-นรา) และ ซีหนานเหวินสูหลาน อ่านเพิ่มเติม →