ข้าวเย็นใต้

ชื่อสมุนไพร : ข้าวเย็นใต้ ชื่อเรียกอื่นๆ : ยาหัว (เลย,นครพนม), หัวยาข้าวเย็น (เพชรบูรณ์), ยาหัวข้อ (ภาคเหนือ), หัวยาจีนปักษ์ใต้ (ภาคใต้), ข้าวเย็นโคกขาว, เสียนฝูหลิง และ ควางเถียวป๋าเชี่ย (จีนกลาง) ช อ่านเพิ่มเติม →

ข้าวเย็นเหนือ

ชื่อสมุนไพร : ข้าวเย็นเหนือ ชื่อเรียกอื่นๆ : ข้าวเย็นโคกแดง, ค้อนกระแต, หัวข้าวเย็นเหนือ, หัวข้าวเย็นวอก, ยาหัวข้อ (อุบลราชธานี), หัวยาข้าวเย็น, ข้าวเย็นวอก (ภาคเหนือ), หัวยาจีนปักษ์เหนือ (ภาคใต้), เ อ่านเพิ่มเติม →