มะแว้งต้น

ชื่อสมุนไพร : มะแว้งต้น ชื่อเรียกอื่นๆ : แว้งคม (สุราษฎร์ธานี, สงขลา), มะแคว้ง,  มะแคว้งขม,  มะแคว้งคม,  มะแคว้งดำ (ภาคเหนือ), หมากแข้ง, หมากแข้งขม (ภาคอีสาน), มะแว้ง, มะแว้งต้น (ทั่วไป), สะกังแค, สะ อ่านเพิ่มเติม →

มะแว้งเครือ

ชื่อสมุนไพร : มะแว้งเครือ ชื่อเรียกอื่นๆ : แขว้งเคีย (ตาก), มะแว้งเถา (กรุงเทพฯ), มะแว้ง และ มะแว้งเถาเครือ (ทั่วไป) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum trilobatum Linn. ชื่อสามัญ : Ma waeng วงศ์ : SOLANACEAE อ่านเพิ่มเติม →