มะเขือพวง

ชื่อสมุนไพร : มะเขือพวง ชื่อเรียกอื่นๆ : มะแคว้งกุลา (เหนือ), หมากแข้ง (อีสาน), มะเขือละคร (โคราช), เขือน้อย, เขือพวง, ลูกแว้ง, เขือเทศ (ใต้) และ มะแว้งช้าง (สงขลา) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum torvum S อ่านเพิ่มเติม →