ผักแขยง

ชื่อสมุนไพร : ผักแขยง ชื่อเรียกอื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง, แขยง, คะแยง, ผักกะออม, มะออม, ผักลืมผัว, ควันเข้าตา และ อีผวยผาย ชื่อวิทยาศาสตร์ : L อ่านเพิ่มเติม →