สมุนไพรแก้ปัญหาผมร่วงบาง

ภูมิปัญญาชาวบ้านถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาอาการผมร่วง ผมบาง หรือแม้กระทั่งหัวล้าน ที่ถูกนำมาใช้แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ล้วนแต่เป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น เช่น มะกรูด อ่านเพิ่มเติม →

มะกรูด

ชื่อสมุนไพร : มะกรูด ชื่อเรียกอื่นๆ : มะขุน, มะขูด (ภาคเหนือ), มะกูด (ภาคเหนือ), มะขู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ส้มกรูด (ภาคใต้), ส้มมั่วผี (ภาคใต้), มะหูด (หนองคาย) และ โกรยเชียด (เขมร) ชื่อวิทยาศาสตร อ่านเพิ่มเติม →