ตีนเป็ดน้ำ

ชื่อสมุนไพร : ตีนเป็ดน้ำ ชื่อเรียกอื่นๆ : ตุม, ตูม, พะเนียงน้ำ (กาญจนบุรี), สั่งลา (กระบี่), ตีนเป็ด, ตีนเป็ดทะเล (ภาคกลาง) และ มะตะกอ (มลายู-นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cerbera odollam Gaertn. ชื่อส อ่านเพิ่มเติม →