พริก

ชื่อสมุนไพร : พริก ชื่อเรียกอื่นๆ : พริกแด้, พริกแต้, พริกนก, พริกแจว, พริกน้ำเมี่ยง (เหนือ), พริก, พริกชี้ฟ้า,พริกขี้หนู ภาคกลาง-เหนือ), ดีปลี (ใต้-ปัตตานี),ดีปลีขี้นก, พริกขี้นก, ลัวะเจีย (แต้จิ๋ว) อ่านเพิ่มเติม →

พริกไทย

ชื่อสมุนไพร : พริกไทย ชื่อเรียกอื่นๆ : พริกน้อย (ภาคเหนือ), พริกไทยล่อน, พริก (ใต้), พริกขี้นก และพริกไทยดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper nigrum  L. ชื่อสามัญ : Pepper, Black Pepper วงศ์ :  PIPERACEAE พริก อ่านเพิ่มเติม →